เข้าเล่มไสกาวสิ่งสิ่งพิมพ์

การเข้าเล่มหนังสือ (Binding) หนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ (Post Press) ที่จะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ สมุด นิตยสาร ...

Continue reading

กาวลาเท็กซ์ พีเอ็มซี มิลเลนเนียม มีอะไรบ้าง

บริษัท พีเอ็มซี มิลเลนเนียม จำกัด บริษัทขายกาวลาเท็กซ์ กาวแท่งใส กาวเด็กตรินซ์ น้ำยาเร่งกาวลาเท็กซ์ ขายส่งผลิตภัณฑ์กาวสำหรับอุตสาหกรรม ...

Continue reading

ประเภทของกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้อัด

“กาว ” เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ไม้อัด (Plywood) เพื่อให้ได้ไม้อัดที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทนั้น การเลือกป...

Continue reading