เข้าเล่มไสกาวสิ่งสิ่งพิมพ์

การเข้าเล่มหนังสือ (Binding) หนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ (Post Press) ที่จะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ สมุด นิตยสาร ...

Continue reading

ประเภทของกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้อัด

“กาว ” เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ไม้อัด (Plywood) เพื่อให้ได้ไม้อัดที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทนั้น การเลือกป...

Continue reading